0

Zbiorniki przeponowe

FLAMCO Airfix E zbiornik przeponowy 12 l do c.w.u

FLAMCO Airfix E zbiornik przeponowy 12 l do c.w.u
ocena ocena ocena ocena ocena
Cena: 189,00 PLN
Stara cena: 213,00 PLN
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 213,00 PLN
Producent: FLAMCO
Indeks: 25241
Status: dostępny od zaraz
Wysyłka: 15,00 PLN (przedpłata) 30,00 PLN (pobranie)
Opis produktu

http://www.flamcogroup.com/files/manual/man-airfix-a_v20120326.pdf,

1. Informacje ogólne

Instrukcja dotyczy naczyń wzbiorczych Airfi x E o pojemności 8 - 80 litrów z kształtką rozdzielającą

przepływ wody przeznaczoną do montażu w standardowym trójniku. Opakowanie zawiera naczynie

wzbiorcze (A) z plakietką (B), instrukcję obsługi (C) oraz kształtkę rozdzielającą przepływ (D). Na

plakietce podane jest maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze oraz ciśnienie wstępne.

W razie konieczności przepłukania naczynia, np specjalnymi środkami w celu pozbycia się bakterii

typu legionella należy odłączyć naczynie od instalacji za pomocą, np. urządzenia Airfi xControl.

Montaż

• Naczynia wzbiorcze o pojemności 8 - 25 litrów są przeznaczone do montażu w pozycji wiszącej

na złączce wodnej (E). W razie potrzeby należy użyć elementu montażowego MB 2/ MB 3.

• Naczynia wzbiorcze o pojemności 35 - 80 litrów zawiesza się na uchu (F) ze złączką wodną (E)

skierowaną w dół.

• Aby naczynie wzbiorcze działało prawidłowo, powinno być zamontowane bezpośrednio za

wodomierzem i zaworem redukcyjnym.

Zastosowanie

• Naczynie jest przeznaczone do montażu w instalacji zimnej wody użytkowej w połączeniu z

bojlerem do przechowywania

• Do zastosowania w instalacjach podnoszących ciśnienie.

• W przypadku innego zastosowania wszelkie formy gwarancji i odpowiedzialności przepadają.

Bezpieczeństwo podczas montażu

Nowe naczynie wzbiorcze znajduje się pod ciśnieniem wstępnym: uszkodzenie może doprowadzić

do poważnych obrażeń ciała. Przewody muszą być w stanie unieść pełne naczynie zbiorcze.

Bezpieczeństwo

• Instalacja musi być zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Należy w tym celu

zamontować zawór bezpieczeństwa (np. Prescor B) lub zespół wlotowy na przewodzie bojlera.

• Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa powinno być równe lub niższe od maksymalnego

ciśnienia roboczego podanego na plakietce naczynia.

• Naczynie wzbiorcze musi być zawsze połączone z bojlerem.

2. Montaż

Naczynie wzbiorcze powinno być zamontowane przez wykwalifi kowanego instalatora. Należy

uwzględnić lokalne przepisy.

1. Rozsuń części kształtki rozdzielającej przepływ (D) do odległości ok. 58 mm od siebie.

2. Wsuń złączkę rozdzielającą (D) z okrągłą zaślepką do trójnika (G).

3. Załóż taśmę tefl onową (H) (nie używaj pakuł!) na złącze naczynia wzbiorczego.

4. Wkręć naczynie w trójnik. W ten sposób ustalona zostanie długoćę kształtki rozdzielającej

przepływ.

5. Ze względu na coroczny przegląd zalecamy wbudowanie Airfi xControl.

3. Uruchomienie

1. Zamknij dopływ wody (K) i zredukuj ciśnienie w bojlerze do atmosferycznego.

2. Ustaw ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym na wartość o 0,2 bara niższą od ciśnienia w

instalacji doprowadzającej zimną wodę. Ciśnienie wstępne podano na plakietce naczynia.

• Zdejmij zaślepkę (L) i korek (M).

• Zmierz ciśnienie (P).

• Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, zwiększ ciśnienie wstępne za pomocą azotu.

23

POL

• Ponownie zmierz ciśnienie.

• Powtórz procedurę, aż do uzyskania żądanego ciśnienia wstępnego.

3. Załóż korek i zaślepkę.

4. Otwórz dopływ wody.

5. Sprawdyź, czy nie ma wycieków na uszczelnieniu łącz.

Maksymalna pojemność

Prawidłowy sposób obliczania opisano w dokumentacji fi rmy Flamco.

Konserwacja i naprawa

Ciśnienie wstępne należy kontrolować raz w roku, aby zapewnić prawidłowe działanie naczynia

wzbiorczego. Gdy przez zawór bezpieczeństwa wydostaje się woda, może świadczyć to również

o zbyt niskim ciśnieniu wstępnym. Ciżśnienie wstępne należy sprawdzić w następujący sposób:

1. Zamknij dopływ wody.

2. Spuść wodę z bojlera do uzyskania ciśnienia 0 barów.

3. Sprawdź ciśnienie wstępne.

4. Zwiększ ciśnienie wstępne stosując azot. Ciśnienie wstępne nie może przekroczyć

maksymalnego ciśnienia roboczego.

Jeśli nie jest możliwe zwiększenie ciśnienia w naczyniu wzbiorczym, prawdopodobnie doszło

do rozszczelnienia membrany. Zob: 4. Demontaż.

4. Demontaż

1. Zamknij dopływ wody (K).

2. Zredukuj ciśnienie w instalacji do atmosferycznego.

3. Zdjejmij zaślepkę (L) i korek (M).

4. Wciśnij zawór wewnętrzny (S), aby zredukować ciśnienie w naczyniu wzbiorczym (P).

5. Odkręć naczynie wzbiorcze (A) i usuń kształkę rozdzielającą przepływ (D).

Uwaga:

Woda w naczyniu wzbiorczym może być gorąca!

Uwaga:

Pełne naczynie wzbiorcze jest ciężkie!

Ochrona środowiska

Naczynie wzbiorcze należy poddać utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.

Typ Ciśnienie wstępne
[bar]
Maks. ciśnienie robocze
[bar]
Wymiary Przy-
łącze
Waga
[kg]
\ Numer
katalogowy
Ø
[mm]
W
[mm]
Airfix A  12 4 10 286 334 3/4\"  4,3 1 24349
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również


Kontakt ze sklepem