0

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 
P.H.U. Bożena Wieczorek, ul. Ogrodowa 42a 43-170 Łaziska Górne 
 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
 
Adres: [adres kupującego]
 
Data: [data odstąpienia od umowy]
 
Podpis: 
 
Powyższy formularz proszę przesłąć do nas e-mailem laziska@poseidon.com.pl bądz listownie na adres :
P.H.U. Bożena Wieczorek
ul. Ogrodowa 42a
43-170 Łaziska Górne

Kontakt ze sklepem