0

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
P.H.U. Bożena Wieczorek, ul. Ogrodowa 42a 43-170 Łaziska Górne 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Informujemy że

-produkty elektroniczne i elektryczne typu sterowniki , klimatyzatory , baterie elektronicznie , piecyki gazowe itp. przed przyjęciem zwrotu wysyłane są do serwisu producenta w celu sprawdzenia poprawności działania , w przypadku wystąpienia jakiejś nieprawidłowości kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty doprowadzenia produktu do stanu właściwego do ponownej sprzedaży lub produkt zostanie z powrotem odesłany do klienta ,

-zwracane produkty których wartość została obniżona czyli na przykład : zarysowania , uszkodzenia mechaniczne itp , po ustalonym zwrocie zostają przez nas wyceniane i ustalona kwota zaakceptowana poprzez obydwie strony zwracana klientowi .

Podpis: 
Powyższy formularz proszę przesłąć do nas e-mailem laziska@poseidon.com.pl bądz listownie na adres :
P.H.U. Bożena Wieczorek
ul. Ogrodowa 42a
43-170 Łaziska Górne

Kontakt ze sklepem